Galego  /  Castellano

Listaxe coa resolución PROVISIONAL de persoas admitidas para a V edición
Play Video

Datos das primeiras tres Edicións

Preto de

0
.. persoas mozas
participantes

Un equipo de

0
.. persoas especializadas

Máis de 

0
xornadas de networking
e visitas a empresas

Formación

0
horas de formación
en habilidades e competencias

Máis de

0
Persoas mentoras

Máis de

0
entidades colaboradoras

Cerca de

0 %
das persoas mozas participantes, das últimas
dúas edicións, está traballando

e outro

0 %
está facendo prácticas
ou completando formación

Entidades promotoras

Entidades Colaboradoras