Galego  /  Castellano

Noticias e novidades

Acto de apertura da III Edición do Programa Xuventude Mentoring

Televisión de Galicia

(10/02/2023)

Acto de apertura da III Edición do Programa Xuventude Mentoring

Diario de Pontevedra

(11/02/2023)

Acto de apertura da III Edición do Programa Xuventude Mentoring

Faro de Vigo

(11/02/2023)

Acto de apertura da III Edición do Programa Xuventude Mentoring

Quincemil (El Español)

(10/02/2023)

Acto de apertura da III Edición do Programa Xuventude Mentoring

Pontevedra Viva

(11/02/2023)

Acto de apertura da III Edición do Programa Xuventude Mentoring

La Voz de Galicia

(11/02/2023)

Acto de apertura da III Edición do Programa Xuventude Mentoring

(10/02/2023)

Entrevista a participantes na II Edición

La Voz de Galicia

(29/11/2022)

Visita ás instalacións de Congalsa

(29/11/2022)

Visita ás instalacións de Congalsa

(29/11/2022)

Visita ás instalacións de Congalsa

(29/11/2022)

Visita ás instalacións da empresa Zendal

(27/11/2022)

Xornada de formación para as persoas mentoras

(30/09/2022)