Galego  /  Castellano

Enquisa

Encontro Formativo de Benvida ao Equipo de Persoas Mentorizadas

A enquisa xa non está dispoñible

O evento realizaráse o próximo venres 27 de outubro
Para mais detalles, podes consultar a opción "Networking" da Web de Xuventude Mentoring nos próximos días

Favor indícanos a túa preferencia para asistir ao evento

(Incluirase transporte ata o lugar e xantar)

23,10, Evento: Encontro Formativo

Programa cofinanciado pola Unión Europea, no marco do Programa FSE+, nun 60%, con cargo ao Programa FSE+Galicia 2021-2027, no obxectivo político 4, prioridade 5, obxectivo específico ESO4.1, medida 5.A.06.

Entidades Promotoras

Entidades Colaboradoras