Galego  /  Castellano

Formación telemática

FV23-03755
4ta Edición
Que necesitas saber sobre a túa contratación? Contratos e normativas

Duración e prazas

Duración estimada

2 horas

Prazas dispoñibles

100

Destinatarios

Persoal participante no programa

Datas e horarios

Data de Inicio

27/11/2023

Hora de inicio

12:00

Data de culminación

27/11/2023

Hora de culminación

14:00

Datos específicos do evento

Data límite de inscrición

26/11/2023 11:59 PM

Enlace de interese

https://clems.es/

Descrición e contido do evento

O ámbito profesional e laboral é un dos elementos esenciais da vida de calquera persoa, que afectan ineludiblemente a distintas esferas (psicolóxica, fisiolóxica, interacción social, económica,….). Dispoñer de información e coñecementos sobre a regulación laboral propicia á persoa traballadora control e independencia na execución primaria da súa vinculación laboral.
Por iso, a presente formación pretende dotar de información xeral e básica da regulación das relacións laborais, en concreto, normativa que rexe as relacións laborais, dereitos e obrigacións da persoa traballadora, dereitos e obrigas do empregador, novos modelos e características principais dos contratos de traballo, requisitos documentais para a formalización da contratación, nocións básicas sobre documentación retributiva.

Dita formación, impartida por Carolina Roo, ten como obxectivo que os asistentes:

  1. Coñezan a normativa esencial que rexe nas vinculacións laborais.
  2. Coñezan os dereitos e obrigacións como persoa traballadora.
  3. Estean informados dos modelos de contratación e coñezan as súas características principais.
  4. Dispoñan da relación de documentación básica necesaria para a formalizar a contratación.
  5. Coñezan os elementos esenciais da documentación retributiva.

 

Para acadar todo isto, Carolina, presenta o seguinte programa formativo que desenvolverá ao longo das dúas horas da formación:

  • Normativa aplicable a unha vinculación laboral, especial referencia a Estatuto dos Traballadores e normas colectivas
  • Contratos de traballo – modalidades, características e condición de cada modalidade, requisitos mínimos dun contrato laboral, trámites iniciais e documentación necesaria para formalizar unha contratación.
  • Condicións xerais e mínimas dunha vinculación laboral. Dereitos e obrigas das partes.
  • Documentación retributiva, nocións básicas dunha nómina e como interpretala.

 

Indicar a súa intención de participar no evento