Galego  /  Castellano

CONVOCATORIA '22

Especificar, se procede, o nome da empresa ou entidade colaboradora

Provincia de residencia

Concello de residencia

En que sector/es ou área/s profesionais podes apoiarnos? Consulta os sectores de referencia no documento indicado a continuación.

Achega un breve CV ou reseña do teu perfil profesional

Achega, se é o caso, o logo da túa empresa/entidade

Protección de datos

Especificar, se procede, o nome da empresa ou entidade colaboradora

Provincia de residencia

Concello de residencia

En que sector/es ou área/s profesionais podes apoiarnos? Consulta os sectores de referencia no documento indicado a continuación.

Achega un breve CV ou reseña do teu perfil profesional

Achega, se é o caso, o logo da túa empresa/entidade

Protección de datos